• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/04/2015 Văn bản được ban hành 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
19/05/2015 Văn bản có hiệu lực 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.