• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT- BTC-BKHĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/06/2015 Văn bản được ban hành 30/2015/TTLT-BTNMT- BTC-BKHĐT
27/07/2015 Văn bản có hiệu lực 30/2015/TTLT-BTNMT- BTC-BKHĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.