• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/1993
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 92/TTLB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/11/1993 Văn bản được ban hành 92/TTLB
10/11/1993 Văn bản có hiệu lực 92/TTLB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.