• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/11/2009 Văn bản được ban hành 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
26/12/2009 Văn bản có hiệu lực 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.