This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/botainguyen/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=64510&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 29/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 604+700, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Bình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 172/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản Iý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 135/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km2016+400, đường Hồ Chí Minh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 113/2014/TT-BTC Bãi bỏ Quyết định số 16/2001/QĐ-BTC ngày 23/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí qua cầu Hồ Kiều 2

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 87/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 62/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, Quốc lộ 1

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 44/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 18, đoạn Uông Bí - Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 16/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 233/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 143/2012/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/02/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 23/2011/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 84/2010/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Cần Thơ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 118/2015/TT-BTC Sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 150/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 16+905 và trạm thu phí tại Km50+050, Quốc lộ 91

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 165/2009/TT-BTC Quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 200/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-TNMT Sửa đổi Thông tư liên tịch 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT và Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 64/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 104/2007/QĐ-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 95/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 63/2014/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Đông Hà đến thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 110/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 167/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 53/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 36/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 93/2014/TT-BTC Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 61/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 182/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 152/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Văn bản khác 8577/BTC-CST V/v lệ phí cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 77/2007/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý hồ sơ cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Công văn 5361/BTC-CST Về việc phí thẩm định thiết kế cơ sở các công trình xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 216/2013/TT-BTC Sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 197/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ 02 trạm thu phí Ninh An và Bàn Thạch, quốc lộ 1

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 186/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 1351/QĐ-BTC Về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 62/2013/TTLT-BTC-BTP Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 101/2008/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 190/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 04/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 25/2012/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, sửa đổi quy định thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND Phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa Pa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 39/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh Sa pa, tỉnh Lào Cai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 27/2012/QĐ-UBND Điều chỉnh bổ sung quy định tại Điều 1 Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quy định mức thu phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 18/2012/QĐ-UBND Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 177/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 197/2012/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 153/2012/TT-BTC Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 145/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 134/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ các trạm thu phí đường Quốc lộ 51

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 155/2012/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh nhân dân mới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 195/2011/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 122/2012/TT-BTC Quy định việc quản lý tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do Kho bạc Nhà nước nhận gửi và bảo quản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 92/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008  của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 158/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 151/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến tránh Quốc lộ 1a, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng ngãi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 114/2011/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 66/2011/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 51/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 212/2010/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 199/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 196/2010/TT-BTC Tạm hoãn thời gian thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 98/2008/QĐ-BTC Ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 80/2010/QĐ-TTg Về miễn phí xây dựng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 164/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 170/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 136/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 158/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục sở hữu trí tuệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 155/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 130/2010/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 135/2010/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20/7/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 114/2010/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí cầu Quán Hầu và đường tránh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 88/2007/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 106/2010/TT-BTC Hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 82/2010/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đại Ngãi (thuộc Cụm phà Vàm Cống)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 118/2008/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 60/2010/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 52/2010/TT-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 106/2009/TT-BTC ngày 26/5/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam Hải Vân và Quyết định số 43/2005/QĐ-BTC ngày 08/7/2005 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 63/2007/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 232/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 27/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 240/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 238/2009/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 03/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại vườn Quốc gia Bạch Mã và vườn Quốc gia Cúc Phương

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 07/2008/TT-BTC Hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2008/TT-BTC Hướng dẫn phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 50/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 59/2008/QĐ-BTC Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 61/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 101/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 204/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Tân Đệ, tỉnh Thái Bình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 187 /2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 184/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 43/2006/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Quyết định 77/2008/QĐ-BTC Về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 79/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của chính phủ về lệ phí trước bạ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 21/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 53/2009/TT-BTC Hướng dẫn việc tạm ngừng thu lệ phí qua lại biên giới tại cửa khẩuBu Prăng và Đắk Puer, tỉnh Đắk Nông

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 37/2009/TT-BTC Hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 43/2009/TT-BTC Qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 55/2009/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 66/2009/TT-BTC Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 82/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 106/2009/TT-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Nam hầm Hải Vân và trạm thu phí hoà phước, quốc lộ 1A, thành phố Đà Nẵng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 134/2009/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư 146/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 36/2008/TTLT-BTC-BTP Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Thông tư liên tịch 68/2008/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (0)
   
   
    Văn bản căn cứ (3)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (1)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (1)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (0)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (1)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.