• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 28/01/2008
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV Ngày ban hành 27/12/2007
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 28/01/2008
Nguồn thu thập Công báo số 27+28 Ngày đăng công báo 13/01/2008
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.