• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2006
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Số ký hiệu 03/2006/TTLT/BTP-BTNMT vb trùng Ngày ban hành 13/06/2006
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/07/2006
Nguồn thu thập Công báo số 48, năm 2006 Ngày đăng công báo 30/06/2006
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Uông Chu Lưu
Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Mai Ái Trực
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.