• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2013
Quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
Số ký hiệu 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT Ngày ban hành 26/09/2013
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 26/11/2013
Nguồn thu thập Công báo 685 + 686/2013 Ngày đăng công báo 24/10/2013
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Môi trường
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Hà Công Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.