• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/1998
Của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ số 109/1998/TT-TCCP ngày 28 tháng 5 năm 1998 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp
Số ký hiệu 109/1998/TT- TCCP Ngày ban hành 28/05/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 12/06/1998
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ Phó Trưởng ban Đặng Quốc Tiến
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.