• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2009
Hướng dẫn phối hợp giữa Sở Công thương với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương
Số ký hiệu 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT Ngày ban hành 04/11/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 26/12/2009
Nguồn thu thập Công báo số 525+526, năm 2009 Ngày đăng công báo 18/11/2009
Ngành
  • Công Thương
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.