• Thông tư 20/2018/TT-BTTTT

  Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại

  28/12/2018

  01/07/2019

 • Thông tư 19/2018/TT-BTTTT

  Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”

  28/12/2018

  01/07/2019

 • Thông tư 22/2018/TT-BTTTT

  Quyết định về việc Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

  28/12/2018

  12/02/2019

 • Thông tư 18/2018/TT-BTTTT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

  20/12/2018

  12/02/2019

 • Thông tư 17/2018/TT-BTTTT

  Thông tư về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

  14/12/2018

  28/01/2019

 • Thông tư 16/2018/TT-BTTTT

  Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

  05/12/2018

  21/01/2019

 • Thông tư 15/2018/TT-BTTTT

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

  15/11/2018

  01/01/2019

 • Thông tư 14/2018/TT-BTTTT

  Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính

  15/10/2018

  01/12/2018

 • Thông tư 12/2018/TT-BTTTT

  Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập

  15/10/2018

  01/12/2018

 • Thông tư 13/2018/TT-BTTTT

  Quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

  15/10/2018

  01/12/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.