• Thông tư 02/2008/TT-BTTTT

  Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần

  04/04/2008

  07/05/2008

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 02/2007/TT-BTTTT

  Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông

  13/12/2007

  11/01/2008

 • Thông tư 02/2007/TT-BBCVT

  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006, và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

  02/08/2007

  17/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 23/2007/TT-BVHTT

  Hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật

  27/07/2007

  11/08/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2007/TT-BBCVT

  Hướng dẫn một số nội dung về dịch vụ bưu chính do Bưu chính Việt Nam cung ứng

  03/01/2007

  18/01/2007

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 05/2006/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

  06/11/2006

  07/12/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 04/2006/TT-BBCVT

  Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Bưu chính, Viễn thông) về hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong Bưu chính, Viễn thông

  28/07/2006

  20/08/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 03/2006/TT-BBCVT

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

  29/06/2006

  20/07/2006

 • Thông tư 02/2006/TT-BBCVT

  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài đối với hàng hoá thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  24/04/2006

  23/05/2006

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 01/2005/TT-BBCVT

  Hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài

  06/05/2005

  02/06/2005

  Hết hiệu lực toàn bộ

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.