• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/08/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/06/2009 Văn bản được ban hành 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT
08/08/2009 Văn bản có hiệu lực 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.