• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2007
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 39/2007/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/03/2007 Văn bản được ban hành 39/2007/QĐ-TTg
25/04/2007 Văn bản có hiệu lực 39/2007/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.