• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2005
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 246/2005/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/10/2005 Văn bản được ban hành 246/2005/QĐ-TTg
30/10/2005 Văn bản có hiệu lực 246/2005/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.