• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 02/2009/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/09/2009 Văn bản được ban hành 02/2009/TT-BTP
01/11/2009 Văn bản có hiệu lực 02/2009/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.