• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 11/2011/TTLT-BYT-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/02/2011 Văn bản được ban hành 11/2011/TTLT-BYT-BNV
15/04/2011 Văn bản có hiệu lực 11/2011/TTLT-BYT-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.