• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/04/2011 Văn bản được ban hành 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
22/05/2011 Văn bản có hiệu lực 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.