• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 65/2014/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
13/06/2014 Văn bản được ban hành 65/2014/TT-BQP
28/07/2014 Văn bản có hiệu lực 65/2014/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.