• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 69/2008/TTLT-BTC-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/07/2008 Văn bản được ban hành 69/2008/TTLT-BTC-BNV
29/08/2008 Văn bản có hiệu lực 69/2008/TTLT-BTC-BNV
01/05/2014 Văn bản hết hiệu lực 69/2008/TTLT-BTC-BNV
01/05/2014 Bị thay thế 1 phần 33/2014/TT-BTC Xem tại đây
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.