• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/02/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 19/03/2009
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 212/2013/TTLT-BTC-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/03/2009 Văn bản hết hiệu lực 212/2013/TTLT-BTC-BQP
19/03/2009 Bị thay thế 19/2009/TTLT-BTC-BNV
30/12/2013 Văn bản được ban hành 212/2013/TTLT-BTC-BQP
12/02/2014 Văn bản có hiệu lực 212/2013/TTLT-BTC-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.