• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 25/2010/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/11/2010 Văn bản được ban hành 25/2010/TT-BTTTT
01/01/2011 Văn bản có hiệu lực 25/2010/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.