• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 73/2010/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
31/05/2010 Văn bản được ban hành 73/2010/TT-BQP
15/07/2010 Văn bản có hiệu lực 73/2010/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.