• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/06/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1503/QĐ-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/06/2013 Văn bản được ban hành 1503/QĐ-BTP
19/06/2013 Văn bản có hiệu lực 1503/QĐ-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.