• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/11/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 03/2007/TTLT-BNV-BNN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/10/2007 Văn bản được ban hành 03/2007/TTLT-BNV-BNN
16/11/2007 Văn bản có hiệu lực 03/2007/TTLT-BNV-BNN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.