• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/04/2006
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 33/2006/TT-BVHTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/03/2006 Văn bản được ban hành 33/2006/TT-BVHTT
09/04/2006 Văn bản có hiệu lực 33/2006/TT-BVHTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.