• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2010
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 02/2010/TTLT-BTP-BNV
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
11/02/2010 Văn bản được ban hành 02/2010/TTLT-BTP-BNV
28/03/2010 Văn bản có hiệu lực 02/2010/TTLT-BTP-BNV
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.