• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/1999
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 01/1999/TT-TCBĐ
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/04/1999 Văn bản được ban hành 01/1999/TT-TCBĐ
01/05/1999 Văn bản có hiệu lực 01/1999/TT-TCBĐ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.