• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/11/2016
Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội
Số ký hiệu 42/2016/QĐ-TTg Ngày ban hành 10/10/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/11/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.