• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 03/11/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 04/10/2012
Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
Số ký hiệu 06/2008/TT-BTP Ngày ban hành 26/09/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 03/11/2008
Nguồn thu thập Công báo số 577+578, năm 2008 Ngày đăng công báo 19/10/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2661/QĐ-BTP ngày 04/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương Ngày hết hiệu lực 04/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.