• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2009
Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triểncung ứng dịch vụ viễn thông công ích
Số ký hiệu 17/2007/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 15/06/2007
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 27/07/2007
Nguồn thu thập Công báo số 460 + 461 năm 2007 Ngày đăng công báo 12/07/2007
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Bưu chính, Viễn thông Bộ trưởng Đỗ Trung Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực về thời gian (Theo quy định tại Danh mục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Ngày hết hiệu lực 20/04/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.