• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 14/06/2008
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Số ký hiệu 100/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 21/09/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 17/10/2006
Nguồn thu thập Công báo số 03+04 năm 2006 Ngày đăng công báo 02/10/2006
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 41/2008/QĐ-BVHTTDL Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả Ngày hết hiệu lực 14/06/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.