• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2006
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet
Số ký hiệu 03/2006/TT-BBCVT Ngày ban hành 29/06/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/07/2006
Nguồn thu thập Công báo số 04 + 05, năm 2006 Ngày đăng công báo 05/07/2006
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Bưu chính, Viễn thông Thứ trưởng Lê Nam Thắng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.