• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 16/12/2008
Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tầu tìm kiếm cứu nạn hàng hải
Số ký hiệu 70/2006/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/03/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/04/2006
Nguồn thu thập Công báo số 13+14, năm 2006 Ngày đăng công báo 11/04/2006
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Hàng hải
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Quyết định 148/2008/QĐ-TTg Về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải Ngày hết hiệu lực 16/12/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.