• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 15/03/2010
Về việc ban hành mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản
Số ký hiệu 31/2006/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 01/03/2006
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 28/03/2006
Nguồn thu thập Công báo số 12 + 13, năm 2006 Ngày đăng công báo 13/03/2006
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hoá - Thông tin Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 02/2010/TT-BTTTT Quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 Ngày hết hiệu lực 15/03/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.