• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/08/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2007
Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CPngày 18 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
Số ký hiệu 09/2003/NQ-CP Ngày ban hành 28/07/2003
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/08/2003
Nguồn thu thập Công báo số 115, năm 2003 Ngày đăng công báo 06/08/2003
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 132/2007/NĐ-CP Về chính sách tinh giản biên chế Ngày hết hiệu lực 05/09/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.