• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/04/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2009
Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong thông tư số 04/1998/TT-TCBĐ ngày 29/9/1998 của tổng cục bưu điện "hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/NĐ-CP của chính phủ về mạng lưới và dịch vụ viễn thông"
Số ký hiệu 01/2001/TT-TCBĐ Ngày ban hành 26/03/2001
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 11/04/2001
Nguồn thu thập Công báo số 18, năm 2001 Ngày đăng công báo 15/05/2001
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Tổng cục Bưu điện Tổng Cục trưởng Mai Liêm Trực
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo quy định tại Quyết định 501/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật Ngày hết hiệu lực 20/04/2009
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.