• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/02/2010
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành toà án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm
Số ký hiệu 04/2009/TTLT-BNV-BTC Ngày ban hành 24/12/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 07/02/2010
Nguồn thu thập Công báo số 31+32, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/01/2010
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Nguyễn Văn Ninh
Bộ Tài chính Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ phụ cấp thâm niên nghề quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm đã nghỉ hưu từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư này
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.