• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2010
Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Số ký hiệu 34/2009/TT-BTNMT Ngày ban hành 31/12/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/02/2010
Nguồn thu thập Công báo số 63+64, năm 2010 Ngày đăng công báo 01/02/2010
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận trước ngày Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành (ngày 26 tháng 6 năm 2008) và đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường thì không phải lập Dự án cải tạo, phục hồi môi trường nhưng phải thực hiện các quy định về ký quỹ, cải tạo, phục hồi môi trường tại Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg và Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.