• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2011
Bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
Số ký hiệu 01/2011/TT-BTNMT Ngày ban hành 21/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 08/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 89+90, năm 2011 Ngày đăng công báo 09/02/2011
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.