• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 20/11/2014
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV Ngày ban hành 31/01/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 109+110, năm 2011 Ngày đăng công báo 28/02/2011
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngày hết hiệu lực 20/11/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.