• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2011
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương
Số ký hiệu 40/2008/QĐ-BCT Ngày ban hành 31/10/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/12/2008
Nguồn thu thập Công báo số 605+606, năm 2008 Ngày đăng công báo 17/11/2008
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Thương mại điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 09/2011/TT-BCT Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương Ngày hết hiệu lực 15/05/2011
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.