• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011
Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Số ký hiệu 23/2011/TT-BTTTT Ngày ban hành 11/08/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/2011
Nguồn thu thập Công báo số 465+466, năm 2011 Ngày đăng công báo 26/08/2011
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.