• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước
Số ký hiệu 117/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 07/10/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/2014
Nguồn thu thập Công báo số 669+670, năm 2013 Ngày đăng công báo 21/10/2013
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.