• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 29/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2014
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia
Số ký hiệu 69/2008/TTLT-BTC-BNV Ngày ban hành 23/07/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 29/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 449 đến số 450, năm 2008 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 33/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia Ngày hết hiệu lực 01/05/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.