• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2015
Hướng dẫn việc quản Iý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước
Số ký hiệu 184/2014/TT-BTC Ngày ban hành 01/12/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/01/2015
Nguồn thu thập Công báo số 1073+1074 Ngày đăng công báo 21/12/2014
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.