• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 06/04/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2016
Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Số ký hiệu 17/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 14/02/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 06/04/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
  • Tiền lương
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Chế độ quy định tại Nghị định này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Ngày hết hiệu lực 15/07/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.