• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/10/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 29/04/2010
Sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/ 11/ 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Số ký hiệu 56/2000/NĐ-CP Ngày ban hành 12/10/2000
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/10/2000
Nguồn thu thập Công báo số 41, năm 2000 Ngày đăng công báo 08/11/2000
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 117/2003/NĐ-CP Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước Ngày hết hiệu lực 29/04/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.