• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/02/2013
Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức
Số ký hiệu 09/2012/TT-BNV Ngày ban hành 10/12/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 01+02 Ngày đăng công báo 01/01/2013
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Thứ trưởng Văn Tất Thu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.