• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 31/05/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 11/03/2006
Hướng dẫn thi hành Nghị định 109/1997/NĐ-CP về Bưu chính và Viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.
Số ký hiệu 01/1998/TT-TCBĐ Ngày ban hành 15/05/1998
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 31/05/1998
Nguồn thu thập Công báo số 20 Ngày đăng công báo 20/07/1998
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Tổng cục Bưu điện Tổng Cục trưởng Mai Liêm Trực
Phạm vi

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT Ngày hết hiệu lực 11/03/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.